Cuộc sống là một Cơ hội, Nắm Lấy nó.
Cuộc sống là cái Đẹp, Chiêm ngưỡng nó.
Cuộc sống là Hạnh Phúc, Thưởng Thức nó.
Cuộc sống là một Giấc Mơ, làm cho nó thành Hiện Thực.
Cuộc sống là một Thách thức, chúng ta hãy Đối Mặt với Nó.
Cuộc sống là một Nhiệm vụ, Làm cho nó.
Cuộc sống là một Trò Chơi, hãy Chơi với nó.
Cuộc sống là Quý Giá, Bảo vệ nó.
Cuộc sống là sự Giàu có, Giữ nó.
Cuộc sống là Tình yêu, Tận Hưởng nó.
Cuộc sống là một Bí Ẩn,hãy Xuyên Qua.
Cuộc sống là một Lời Hứa, Thực Hiện nó
Cuộc sống là Buồn Đau, Vượt Qua nó
Cuộc sống là một Bài hát, hãy Hát nó.
Cuộc sống là một cuộc Đấu tranh, Chấp Nhận nó.
Cuộc sống là một Bi kịch, Đối Đầu với nó.
Cuộc sống là một cuộc Phiêu Lưu, Đón Nhận nó.
Cuộc sống là Hạnh Phúc, Xứng Đáng với nó.
Cuộc sống là cuộc sống, Bảo vệ nó.