• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Fe2O3 + H2 = H2O + Fe3O4 – Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Fe2O3 + H2 = H2O + Fe3O4 – Cân Bằng Phương Trình Hóa Học


  Fe2O3 + H2 = H2O + Fe3O4 - Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

  3Fe2O3 + H2 → H2O + 2Fe3O4
  rắn khí lỏng rắn
  nâu đỏ không màu đen
  Điều kiện phản ứng


  Nhiệt độ: 400°C
  Cách thực hiện phản ứng


  cho luồng khí H2 qua Fe2O3.
  Hiện tượng nhận biết


  Tạo thành chất bột Fe3O4 màu đen.
  Câu hỏi minh họa  Câu 1. Hỗn hợp chất rắn thu được sau phản ứng khi cho qua H2


  Cho luồng khí H2 dư qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, Al2O3, MgO nung nóng ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng, hỗn hợp chất rắn thu được gồm?

  A. Cu, Fe, Al, Mg.
  B. Cu, FeO, Al2O3, MgO.
  C. Cu, Fe, Al2O3, MgO.
  D. Cu, Fe, Al, MgO.


  Câu 2. Flo


  Phản ứng nào tác dụng với hidro xảy ra ngay trong bóng tối, ở nhiệt độ rất thấp?

  A. H2 + Cl2 --> 2HCl
  B. H2 + I2 --> 2HI
  C. H2 + F2 --> 2HF
  D. H2 + Br2 --> 2HBr


  Câu 3. đơn chất


  Cho các phương trình phản ứng hóa học sau:

  H2O + K2CO3 + FeCl3 ---> ;

  CH3I + C2H5NH2 ---> ;

  Br2 + C6H6 ---> ;

  Br2 + H2O + CH3CH2CH=O ---> ;

  NaHCO3 + C2H5COOH ---> ;

  NaOH + HCOONH3CH2CH3 ---> ;

  Br2 + KI ---> ;

  H2O + KCl ---> ;

  S + CrO3 ----> ;

  FeCl2 + H2O ----> ;

  AlCl3 ---t0--> ;

  H2SO4 + KMnO4 + H2C2O4 ---> ;

  AgNO3 + C6H12O6 + H2O + NH3 --->
  O2 + C4H10 --> ;

  Ba(OH)2 + Cr(NO3)3 ---> ;

  NaOH + K2HPO4 ---> ;

  NaOH + C2H5Cl ---> ;

  H2SO4 + Fe(OH)2 ---> ;
  Cu + H2SO4 + NaNO3 ---> ;

  F2 + H2 ---> ;

  Fe2O3 + H2 ---> ;

  CaO + HCl ---> ;

  KOH + CH3NH3HCO3 ---> ;

  C + ZnO ---> ;
  Zn + BaSO4 ---> ;

  Na2SO3 + Ba(OH)2 ---> ;

  H2 + O2 ---> ;

  NaOH + CuCl2 ---> ;

  Al + H2O ---> ;

  NaOH + CH3COOK ---> ;

  Mg + CO2 ---> ;

  Fe + H2O ---> ;

  Ca(OH)2 + SO2 ---> ;

  BaO + CO2 ---> ;

  FeCl2 + Zn ----> ;

  NaOH --dpnc--> ;

  Trong các phương trình phản ứng trên, có bao nhiêu phương trình tạo ra đơn chất?

  A. 26
  B. 18
  C. 24
  D. 12
  Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom