những tấm gương xưa

tác giả : Quách Tấn
người đọc : diên vỹ

*** playlist ***
....