Em rất đắn đo không biết có nên học để thi IELTS bây giờ không vì bây giờ là giữa tháng 7, khoảng tháng 8 em sẽ bắt đầu năm học mới lớp 12 và em nghĩ nếu bây giờ học Ielts sẽ bị muộn. Nhưng các bạn em bảo nếu có điểm IELTS thì sẽ rất thuận lợi cho quá trình xét tuyển đại học. Vậy em có nên học và thi IELTS bây giờ không vì em sợ nhỡ thi xong điểm không cao thì thành ra vừa mất thời gian vừa mất công sức. CÓ AI XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC BẰNG IELTS CÓ THỂ CHO EM XIN CHÚT LỜI KHUYÊN VỚI Ạ EM CẢM ƠN.