CHUYỆN NÀNG TIÊN CÁ


Em vươn lên để bến bờ ở lại
Sóng cuốn tung lời phải trái nhân gian
Biển ngoài xa với giọng...