Là một trong các thành thị thái bình và yên ắng nhất châu Âu, ít ai biết Gdansk từng trải qua một dĩ vãng bị tàn phá nặng...