Một người phụ nữ 93 tuổi đã nhận được một giao hàng Coors Light khổng lồ sau khi cầu xin virus để có thêm bia
...