Vào ngày 9/3, cụ Tanaka người Nhật Bản, đã chính thức được Guinness World Records chứng nhận là người sống lâu nhất thế...