MỘT NGÀY VUI
Buổi sáng hôm ấy
Cùng uống cà phê
Với những người bạn
Đầy ắp tiếng cười
Chân thành tha thiết
Quên cả thời gian
Trong phút chốc
Tôi quên đi
Những bụi trần
Còn vướng víu
Xung quanh tôi
Cám ơn đời !
Đã cho tôi
Một ngày vui..sol..sí..mì
SG 28/5/2019
Ylangha