I like it
Biển vẫn thế
Bầu trời rộng thế
Mặc cuộc đời
Dù có ra sao
Ta đứng đây
Biển có thét gào
Gió có thổi
Sóng có bạc đầu
Ta đang muốn
Lặng đi phút chốc
Cho tình yêu
Lan tỏa trong tim
Rồi bỗng nhiên
Tiếng pháo nổ tung trời
Fireworks at Gold Coast
Như đánh thức
Muôn loài trên mặt đất
Và cả tôi
Sau một giấc mơ dài
Ylangha 1/ 2017 Gold Coast Queensland Australia