SẮC MÀU NGÂU

Tay buông đường chỉ, tơ đương sầu
Bức tranh đượm sắc, thuở mưa ngâu
Bên ngọn đèn khuya, trời hiu hắt
Vài nốt da mồi, hố mắt sâu

ylang 2013