Nụ cười của mọi người khi ngắm nhìn những tác phẩm mình tạo tác từ những vật dụng đơn giản là phần thưởng lớn nhất dành cho Federico Uribe khi theo đuổi công việc này .
Attached Files