C ánh nhạn trời xuân rộn rã này
H iên thềm nắng trải dịu dàng thay
Ư ơm mầm khát vọng mùa năm trước
C ó cả vần thơ dệt tháng ngày.

A n lành trải khắp những vùng quê
N hỏ vẫn hoài mong đợi én về
H óm hỉnh bông đùa em ước hẹn
S au lần tiễn bậu ở triền đê.

Ỉ m khúc xum vầy lặng lẽ trôi
N hìn trăng khuyết nửa khuất sau đồi
H ai mùa lá rụng nàng thêm tuổi
N hớ những vui buồn đọng khóe môi.

H oa còn nở rộ giữa ngàn sương
Ả o não mà chi tủi nét hường
T hắt chặt tâm mình thôi khắc khoải
 n tình mãi tỏa ngát niềm thương.

N ay mừng bạn hữu vào sinh nhật
V ạn sự hanh thông sức khỏe nhiều
Ủ sắc tươi hồng luôn trẻ mãi
I n vào nét đẹp thắm vườn yêu.

Hoàng Mai tháng 3/2017.