Chợt thấy nàng xuân trải gót mềm
Mai vàng ẵm nụ trở vào đêm
Đào phai cánh mỏng dường e ấp
Cẩm tú đài trang nở trước thềm...

Nắng hửng lên rồi anh biết không?
Vườn ươm đã tỏa ngát hương nồng
Vui đàn én liệng đùa trong gió
Gọi đám ong về ghẹo khóm bông.

Cảm xúc vần thơ sẽ viết gì?
Hay là em họa khúc tình si!
Bên bờ thủy hữu dòng xanh thẳm
Buổi sáng trời trong thật diệu kỳ.

Lộc biếc tầm xuân cũng ánh ngời
Thêm từng vẻ đẹp mỗi ngày khơi
Em cười, suối tóc dài buông nhẹ
Đủ ngắm anh cùng phút thảnh thơi.

18117
~~~~~~~~~~