CÔ ĐƠN (2)
Tìm đâu một giấc mơ hoa
Không gian lặng ngắt, nhạt nhòa bóng mây
Còn đây chiếc ghế hàng cây
Cô đơn một bóng, lạnh ngây cả lòng.
HL (07. 2011)


Diễn Nho:

孤 單
花 夢 找 尋 何 處 處
天 空 寂 靜 浮 雲 虛
樹 行 椅 子 還 存 在
人 影 孤 單 心 冷 於

CÔ ĐƠN 孤單(2)
Hoa mộng trảo tầm hà xứ xứ
Thiên không tịch tĩnh, phù vân hư
Thụ hàng ỷ tử, hoàn tồn tại
Nhân ảnh cô đơn, tâm lãnh ư.
Kim Lang (diễn Nho)
_____