CHIẾC ÁO LÔNG
(Ngày Phụ Nữ VN 20/10)

Phải chi ngày ấy có chàng
Áo lông thiếp dệt tơ vàng…óng mơ
Tặng chàng, em sẽ mong chờ
Chàng đi đi mãi…áo tơ... chôn vùi!
HL (2014)


Diễn Nho:

毛 衣
此 天 要 是 有 郞 君
毛 衣 妾 織 金 絲 潤
親 贈 君 吾 當 等 待
不 歸 君 去 没 衣 圇

Mao y
Thử thiên yếu thị hữu lang quân
Mao y thiếp chức kim ty nhuận
Thân tặng quân, ngô đương đẳng đãi
Bất quy quân khứ, một y luân.
Kim Lang (diễn Nho)