CHỮ TÌNH
Phải lòng nhau bởi chữ tình
Tình trăng với gió lung linh mỉm cười
Thẩn thờ như áng mây trôi
Trong mơ, trăng gió ngỏ lời tình yêu.
Ylang


Diễn Nho:

情 字
何 自 看 中 一 字 情
月 情 風 與 笑 泠 泠
窩 慢 如 雲 流 漾 漾
夢 中 風 月 表 言 情

Tình tự
Hà tự khán trung nhất tự tình
Nguyệt tình phong dữ tiếu linh linh
Oa mạn như vân lưu dạng dạng
Mộng trung phong nguyệt biểu ngôn tình.
Kim Lang (diễn Nho )

看中 Khán trung: phải lòng


_______