Đêm em trăn trở tự hỏi lòng
Nhớ người có phải đã yêu không
Mà sao khó quá quên hình bóng
Cứ phải mộng mơ nghĩa vợ chồng.
*
Ngày mai khi gặp sẽ nói yêu
Dù biết là em mắc cở nhiều
Nhưng mà cơ hội thì rất thiếu
Muốn được tình anh cũng phải liều.
*
Ngõ lời, em nói, nhận anh ơi
Từ chối là em khóc cả đời
Cứ gật đầu đi cho phấn khởi
Để lúc mình yêu sẽ tuyệt vời.