Anh có biết giờ này em lạnh lắm
Thèm vòng tay và hơi ấm của anh
Tình yêu em duyên nợ đã kết thành
Không thay đổi cho dù bao năm nữa
Em nhớ lắm lúc mặn nồng hương lửa
Với đam mê của rung động trái tim
Bao thời gian em đã mãi đi tìm
Giờ mãn nguyện không còn ham chi nữa
Anh là bờ vai cả đời em dựa
Hạnh phúc này em quý lắm anh ơi
Dù mai đây có vật đổi sao dời
Lòng chung thủy em dành anh tất cả...