Trăng vàng đang tỏ rồi kìa anh
In xuống lòng hồ tựa sắc chanh
Mặt nước lao xao ngời ánh bạc
Trời mây phản chiếu kết mà thành.
Mơ màng đôi lứa say màu nguyệt
Thỏa ái tình nhân giấc mộng xanh
Cho dẫu trời đông mang buốt giá
Thấy còn dư ảnh rất trong lành.