Nếu tưởng tượng em là vầng trăng khuyết
Thì anh là nửa ghép của trăng kia
Khuyết hay tròn thì cũng chẳng cách chia
Vì hờn giận nên trăng buồn sẽ khuyết.

Rồi sau đó trăng tròn ai cũng biết
Trăng khuyết vì quỹ đạo của vòng quay
Để cho ta tính năm tháng và ngày
Cho trời đất giao hòa trong vũ trụ.

Cho đôi lứa được đoàn viên hội tụ
Cho tim yêu tìm đến để ghép đôi
Hai nửa tim nếu đã khắn khít rồi
Thì chắc chắn sẽ không rời nửa bước

Trăng có khuyết sẽ lại về tròn được
Bởi vòng quay không lệch hướng bao giờ
Còn trái tim khi đã phải bơ vơ
Dù cố ghép vẫn cứ dơ tì vết.

Nếu tim vỡ thì hồn người cũng chết
Trăng khuyết rồi sẽ tròn lại được thôi
Anh đừng lo để lòng phải ngậm ngùi
Hãy giữ vẹn hai nửa tim thắm đỏ.

Và trân trọng nâng niu đừng bỏ ngỏ
Sẽ làm tim khô héo phải buồn đau
Nên quan tâm và hãy sống vì nhau
Để tình mãi hồng một màu hạnh phúc.

29.10.2014
HM.