Ta gởi vào đây hỡi gió chiều
Nụ hôn nồng cháy của tình yêu
Gió ơi hãy chở giùm ta nhé
Để người bên ấy hết cô liêu.

Ta có người thương ở rất xa
Thường ngắm hoàng hôn buổi xế tà
Gió,em hãy thổi qua miền ấy
Tặng nụ hôn nồng ,trao giúp ta!