Anh bảo rằng em là vầng trăng khuyết
Anh sẽ là một nửa của trăng kia
Hợp lại nhau tròn mãi không chia lìa
Và thắp sáng yêu thương cho mặt đất...
Nhưng hôm nay nửa trăng kia đâu mất
Làm nửa trăng phải lặng lẽ khuyết sầu
Chờ đợi người ở mãi tận nơi đâu
Để năm tháng héo gầy thêm hương sắc
Trời thiếu trăng cũng buồn rơi nước mắt
Giọt ngắn dài làm lạnh giá lòng em
Mưa ơi mưa tiếng gió khóc đi kèm
Hồn gục chết khi trăng còn một nửa.