Năm nay khác hẳn mấy năm qua
Rắn lượn ra xa ngựa vào nhà.hihi.
Đem tài,lộc,phú vô như nước
Vui vẻ hồn nhiên mãi chẳng già.
Thơ phú diễn đàn ta trao gởi
Thảo luận vui chơi đẹp lòng ta
Chờ bóng xuân về nghe Tết đến
Đất nước vào xuân rộn tiếng ca.