Anh đi rồi mình em còn ở lại
Lời thơ buồn làm khắc khoải hồn ai
Từng bên nhau mà giờ phải chia tay
Cho em gởi niềm thương về bên ấy
Đường dịu vợi khoảng cách xa biết mấy
Đến bao giờ em lại được gặp anh
Phút cuối cùng quay mặt cũng không đành
Giấu nước mắt, trái tim sầu nhỏ lệ.