Bao giờ rời cỏi vô thường,
Ta chờ em giửa mù sương,hồng trần.
Bao giờ thấu được chữ"SÂN",
Là khi quên được chữ"THÂN" riêng mình !
Qua rồi một thóang bình minh,
Cuộc đời đứt đọan,hành trình yêu đương,
Về đâu?Cũng một con đường !
Nhân gian lần bóng tà dương,tìm về ....

Cỏ Vô Ưu.