Cảm ơn YLANG & SAO KHUÊ đã khơi dậy trong tôi nguồn cảm hứng
để làm nên Youtube này, xin thân tặng nguồn cảm xúc cùng hai tác giả.qua video clip sau: