NỤ HÔN KỲ DIỆU

Cũng tại một nụ hôn
Mà níu lòng em đấy
Rồi tình yêu bắt đầu
Anh nào đâu có hay !
LLNN