Những tháng ngày dần dần trôi qua. Mình không hiểu mình đã làm được gì.Ít lắm.Và càng đi đến đoạn cuối của con đường càng cẩm thấy cuộc đời này thật đẹp.Càng thấy tiếc nuối , càng thấy mình chẳng làm được gị Ngày lại ngày qua đi
thời gian được sống ngắn hơn chút nữa. Sẽ trở về với cõi vĩnh hằng đợi ngày trở lại theo kiếp luân hồi chăng.Thật buồn cười và thật đáng tiệc Có lẽ người ta chỉ thấy tiếc những gì đã mất , chỉ yêu những cái không thể trở lại được
Buồn