10 thủ thuật thay đổi registry trong Windows XP và Vista

Link" align="left" border="0" alt="" style="padding:7px;" />Đôi khi, việc cấu hình Windows theo mong muốn của bạn cần phải...