Lộc vừng ơi !

Trong số hàng trăm loài cây xanh được trồng xung quanh khuôn viên di tích hồ Hoàn...