Đúng là muôn nẻo sai lầm mà kể ra thì rất nhiều. Và mỗi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền và công sức cả. Chẳng...