Ý nghĩa Vu Lan
Tác giả: Thích Minh Giới
Trình bày: Vũ Linh - Thanh Ngân


Ảnh sưu tầm

...