Ta với Huế như hai người bạn củ,
Thèm thăm nhau,nhưng đường quá xa xăm,
Mười năm qua,mưa giăng sầu cửa Phủ,...