Trích bài "Nhành lan bỗng gặp " đăng trong lucbat.comHOA LAN

Thôi đừng gọi hậu,...