Chuyện có thật !
Một Chú Mèo biết nghe kinh, ăn chay, từ chối ăn mặn !
Chú Mèo ăn chay, tu, thiền , trước bàn...