Tôi Yêu Thơ

Tôi yêu thơ bốn mùa gồm cả
Nên xuân hoa, thu lá, đông mưa
Hạ vàng nắng giữa
...