Có người yêu mến bạn, thì nhất định cũng sẽ có người ghét bạn,
Đây mãi là quy luật muôn đời không đổi.
...