(tranh Marc Chagall)

Những vòng tròn xiếc
Khuất ĐẩuXiếc của người

...