Chuyện kể rằng, một ngày nọ Sự Thật và Dối Trá tình cờ gặp nhau…


Dối Trá dịu dàng nói: “Hôm nay...