Tập truyện ký Hoa Cỏ dại.

CLL đã nhận được tập truyện ký Hoa Cỏ dại cùng với hình bìa của nhà văn Nguyễn Chính...