Ái Ân
Hoàng Dược Thảo
Chàng thường bắt gặp mình "im lặng" nhiều đêm "đối thoại" với chính mình...