Hãy mỉm cười.

Thế giới giống như một tầm gương: Bạn nhăn mặt với Nó, Nó nhăn mặt với bạn; Bạn mỉm
...