.


Tiễn con…!
(Wendy)


Trời tháng tám, mưa phùn...
...