Chương kết


Hà mặc áo dài trắng có những đốm hoa nhỏ cới quần đen rộng ống phủ dài xuống gót chân ....