Lng l mưa
Mưa rơi cui mùa
Như tình chưa đến
Nhưng người đã quên

Tng bước đi
...