CON ĐĨ
CHƯƠNG TÁM

Mười giờ tối, tất cả đã gọn gàng tập trung ở nhà ăn chuẩn bị xuất phát. Gã dặn mọi...