CON ĐĨ
CHƯƠNG 10.

Tối chủ nhật, ngồi nhà buồn chẳng biết làm gì, muốn đi đánh bạc thì tiền hết đành...