Có phải em là lý ngựa ô
Tân nhạc: Tiến Luân
Cổ nhạc: Lâm Viên
Trình bày: Trọng Hữu - Vân Khánh

[ame="http://www.imeem.com/people/x_wBVQR/music/4nyWaBPE/trong_huu_van_khanh_co_phai_em_la_ly_ngua_o_trongh uuvankh/"]Trong
...