Khi bạn không chiếm hữu được một thứ gì đó cũng chớ đau lòng, cùng lắm cũng chỉ là quay trở về với trạng...